buitelingen

Home » overpeinzingen…

Categorie archief: overpeinzingen…

Advertenties

Over gerechtigheid en fanatisme

Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, dan slaagt hij nergens in. (Albert Camus)

Recht en gerechtigheid kan op verschillende wijzen worden geïnterpreteerd door de verschillende gemeenschappen waar we wonen en leven. Recht of justitie (afkomstig van het latijnse woord “iustitĭa”) is het concept dat gedurende elk tijdperk  elke beschaving heeft omtrent de juridische normen en wetgeving. Het gaat hier om een waardes en normen vastgesteld om het algemeen welzijn van de gemeenschap te waarborgen, en om de harmonie in deze gemeenschap te handhaven.

Wat echter rechtvaardig is voor de één, kan onrechtvaardig zijn voor de ander.

Zo komt het voor dat in sommige samenlevingen het als rechtvaardig kan worden beschouwd als men mensen executeerd enkel en alleen omdat ze homosexueel zijn, er andere denkwijzen op na houden, of enkel en alleen omdat ze een voetbalwedstrijd op tv zien of hun sympathie  uiten met de westerse maatschappij, hiermee ingaand tegen wat door hun eigen regering als aanvaardbaar wordt beschouwd.

Ik heb het hier uiteraard over verschillende arabische fanatieke groepen en over Noord Korea.

Voor diegenen onder ons die in een democratische (en christelijke) gemeenschap zijn geboren en opgegroeid, is dit soort “gerechtigheid” op geen enkele manier goed te praten, we zien het als barbaars. En dat is het natuurlijk ook…

Dus, wat voor de één gerechtigheid is, kan voor de ander barbaars zijn en absoluut onaanvaardbaar…

Er is al heel veel over deze onderwerpen geschreven, en ik denk niet dat ik u iets nieuws kan vertellen, maar ik zou de aandacht willen vestigen op twee zaken:

Ook in naam van het christendom is gemoord, honderdduizenden onschuldige indianen zijn indertijd na de ontdekking van Amerika afgeslacht enkel en alleen omdat ze zich niet tot het christendom wilden bekeren. Duizenden en duizenden moslims vermoord gedurende de kruistochten, en ook duizenden mensen zijn door de inquisitie op de brandstapel vermoord gedurende en na de periode van de “Reyes Católicos”. En dit allemaal in naam van het christendom en men was er altijd volledig van overtuigd in naam van het christendom te handelen, zichzelf als voorbeeldige christenen en burgers beschouwend.

Ook zou ik even willen stilstaan bij het gevaar dat er momenteel bestaat. In Spanje bestaat een belangrijke moslim gemeenschap en ik ken verscheidene moslim families. Al dezen zijn net zo ontzet als ons over de misdaden die nu door de fanatieke moslim minderheden worden gepleegd. Nergens in de Koran worden dergelijke daden – zogenaamd in naam van de moslim godsdienst gepleegd – goedgekeurd. Net zoals nergens in de bijbel ooit de moorden in naam van het christendom gepleegd, werden goedgekeurd.

Toch zie ik señalen van vijandelijkheid tegen de moslims in het algemeen. Het gaat nog om kleine dingetjes, op het eerste gezicht niet belangrijk. Maar we moeten (al is het alleen maar uit menselijkheid, we zijn mensen, in staat om te redeneren, relativeren en vergeven) begrijpen dat wat er momenteel zo rondom de wereld gebeurd niets met religie te maken heeft. Het gaat hier om fanatisme (absoluut verwerpelijk onafhankelijk van het excuus dat men hiervoor geeft), een kleine minderheid van fanatiekelingen, zeer gevaarlijk en heel handig in het inspelen op de frustraties die op dit moment vele makkelijk te manipuleren jongeren voelen.

We moeten begrijpen dat de oorsprong van deze frustratie in onze eigen maatschappij ligt, jongeren zonder werk, zonder toekomst, wanhopig op zoek naar een uitweg, een sprong naar …

 

 

Advertenties

consulaten dicht: bezuinigen??

Zoals de meeste in Spanje woonachtige Nederlanders intussen al wel weten zijn de meeste nederlandse consulaten in september 2014 dichtgegaan. De officiële reden die het Ministerie van Buitenlandse zaken hiervoor geeft is “Bezuinigingen”. Vanaf september 2014 moet men dus om het paspoort te vernieuwen óf naar Madrid naar de Nederlandse Embassade, óf op Schiphol, waar blijkbaar een balie is waar men het paspoort kan vernieuwen (wel voor 10 jaar nu, niet alles is slecht nieuws).

Eerst even over het zogenaamde “bezuinigen” dat ik eerder noemde. Ik moest zelf in juli mijn paspoort vernieuwen, woon vrij dichtbij La Nucia, en kon daar dus met de medewerkster van het nederlandse consulaat – die ik al zo’n 30 jaar ken – hierover van gedachten wisselen. Technisch gezien was het geen enkel probleem daar het paspoort te vernieuwen, ze beschikten daar over een apparaatje dat de biometrische vingerafdrukken kon nemen. In de invloedszone van La Nucia wonen zo’n 20.000 nederlanders, die allemaal ééns in de 10 jaar hun paspoort moeten vernieuwen (= 2000 paspoorten per jaar).

Het pand waar het consulaat was gevestigd was eigendom van de gemeente, en werd gratis ter beschikking gesteld voor het consulaat. Verder waren er op zijn hoogst twee personen werkzaam (ik heb er de laatste jaren altijd maar één gezien), en het kantoor had natuurlijk de vaste onkosten.

Op dat moment kostte het vernieuwen van een paspoort in het consulaat zo’n € 130. Het vernieuwen van het paspoort in de embassade kostte € 80. Verschil 50 € per paspoort, vermenigvuldigd met 2000 = € 100.000, die de staat dus verliest met het sluiten van het consulaat in La Nucia. Zelfs met lonen en sociale lasten naar Nederlandse maatstaven gemeten, en met twee fulltime werkneemsters, geloof ik niet dat men hier van bezuinigingen kan spreken.

Verder is er de kwestie van de andere diensten. Ik ben er altijd trots op geweest nederlandse te zijn, en had altijd het idee dat je als nederlander altijd kon rekenen op de nederlandse staat, mocht je problemen hebben waar dan ook ter wereld. Ook heb ik van dichtbij verscheidene keren gezien dat inderdaad het consulaat een directe rol speelde in geval van serieuze problemen, onverwacht overlijden in het buitenland van een kennis, een aanrijding van een andere kennis, en verlies of diefstal van paspoort… daar heb je tenslotte een consulaat voor, en dat gaf een heel rustig gevoel.

Maar dat behoort allemaal tot het verleden.

De 55.000 in Spanje woonachtige nederlanders moeten dus allemaal óf naar Madrid, óf naar Schiphol voor het vernieuwen van het paspoort.

Van deze 55.000 nederlanders is de meerderheid met pensioen, velen boven de 70 of boven de 80, en de meesten spreken weinig of geen Spaans. Ook wonen hier veel Nederlanders die lang niet elk jaar naar Nederland gaan, ze hebben hier hun leven opgebouwd, hun kennissenkring. Meestal hebben ze nog wel familie in Nederland, maar die komen net zo lief naar Spanje op vakantie.

Wel hebben ze allemaal een paspoort nodig, zonder paspoort kun je niets, je hebt het overal nodig, bij de banken, notaris…

Dus… deze oudere nederlanders moeten naar Madrid.

Velen zullen er geen moeite mee hebben, ze zijn nog goed gezond, kunnen misschien zelf rijden, ook is er vaak wel een goede verbinding met bus of trein, ze kunnen zich misschien in het spaans aardig redden, maar dat is lang altijd niet het geval en Madrid is een stad met 3.300.000 inwoners waarvan verreweg de meesten alleen spaans spreken en zo’n 1.000.000 autos.

Het alternatief is Schiphol, dit betekent wel dat men daar misschien speciaal voor naar Nederland moet, en daar ook moet blijven tot het paspoort klaar is. Behalve dat moet men bepaalde documenten meenemen, en mocht er één niet helemaal correct zijn, moet u misschien even weer naar Spanje het correcte formulier ophalen. Op de nodige documenten staat bijvoorbeeld een certificaat van inschrijving in de gemeente (certificado de empadronamiento) dat niet ouder dan 6 maanden mag zijn, en een geboorteakte. Verder mag men het paspoort niet contant betalen, moet met creditcard of met pinpas. Voor mij zou de geboorteakte een probleem kunnen zijn, ik zou dan na aankomst in Nederland eerst naar de gemeente moeten waar ik geboren ben, daar een akte aanvragen, misschien een paar dagen op wachten, en dan weer terug naar Schiphol, en later nog weer eens terug om het paspoort op te halen. Verder het niet contant kunnen betalen kan ook een probleem zijn voor velen, ik ben me niet bewust van enige wet of regel die men verplicht een credit card te hebben. Zelf gebruik ik hem nauwelijks en ik ken veel mensen die helemaal geen credit card hebben.

De meeste hier woonachtige Nederlanders voelen zich in de steek gelaten door hun eigen land. Het gevoel overheerst dat de Nederlandse staat er alles aan doet om het de emigranten zo moeilijk mogelijk te maken, allemaal met het excuus van “Bezuinigingen”.

Zoals gezegd: vroeger was ik er trots op Nederlandse te zijn, het was een voorrecht en je wist dat je altijd op de Nederlandse staat kon rekenen. Helaas is dat verleden tijd.

paspoort4

Justice is open to everyone in the same way as the Ritz Hotel

Justice is open to everyone in the same way as the Ritz Hotel

Oftewel: gerechtigheid is open voor iedereen, net zoals het Ritz Hotel, een citaat van Judge Sturgess.

Éen van de wetten goedgekeurd door de huidige regering is de wet van gerechtelijke honoraria, waarbij iedereen die wat dan ook in de rechtbank wil presenteren een zeker bedrag moet betalen. (ley 10/2012 de tasas judiciales)

De regering geeft twee redenen op voor deze wet: de eerste reden is duidelijk economisch, de spaanse regering probeert overal op te besparen en overal geld te verkrijgen, en in de tweede plaats probeert de regering met deze maatregel te voorkomen dat men rechtzaken aanspant over allerlei benullige zaken hiermee het rechtsysteem frivolizerend (al denk ik dat er wel andere manieren zijn om dit te voorkomen)

Maar wat ook de reden moge zijn, één van de gevolgen is dat gerechtheid (in de grondwet als een absoluut recht beschouwd) op dit moment een luxe lijkt te zijn, alleen beschikbaar voor diegenen die het zich kunnen veroorloven…

1197901907_f

over de wet en gerechtigheid

Als je mocht denken dat je niets met het rechts systeem te maken hoeft te hebben, BEGA JE EEN GROTE VERGISSING!

De wet en gerechtigheid en rechtssysteem zijn in alle lagen van onze samenleving aanwezig, en bijna alles wat je doet heeft of kan legale consequenties hebben.

Als je brood koopt in de banketbakkerij, stem je toe in een koopcontract. Je koopt en betaalt een prijs, de bakker verkoopt je het brood. Mocht je niet betalen, dan heeft de bakker volgens de wet het recht je het verschuldigde bedrag op te eisen. In het geval hij je het brood niet geeft kun je ook eisen dat hij zijn deel van de deal nakomt; en mocht het brood niet de door de bakker aangeboden kwaliteit hebben, heb je ook de basis voor een gerechtelijke claim…

Je kunt niet aan het rechtssysteem ontsnappen, JE ZIT ER MIDDENIN…

Het is duidelijk dat 99,999% van alle commerciële activiteit niet in de rechtbank wordt opgelost, maar vrijwel iedereen heeft gedurende zijn leven op een bepaald moment legale assistentie nodig.

En hier kan ik, of een andere advocaat, u bijstaan. Zoek iemand waar u zich goed bij voelt, die u vertrouwen inboezemt, vraag na bij andere mensen, en volg uw instinct.

VEEL SUCCES!!

 

over reclame, ethiek en legaliteit

De laatste tijd zie ik steeds meer dat in nieuws programmas de nieuwslezers reclame maken alsof het deel uit zou maken van het nieuws dat ze presenteren. Zo kun je bijvoorbeeld meemaken dat Matias Prats (een welbekende spaanse nieuwslezer), na het presenteren van het laatste nieuws over de economische crisis of oorlogsconflicten,  je de laatste producten van een zekere verzekeringsmaatschappij probeert te verkopen.

Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar het shockeert mij eigenlijk wel een beetje; ik heb altijd gedacht dat dit soort programmas zich er toe zouden moeten beperken het nieuws te geven, wat deze nieuwslezers voorlezen wordt veronderstelt waar te zijn, dus als Matias Prats je zegt dat een zekere verzekeringsmaatschappij betere polissen verkoopt, WORDT DAT VERONDERSTELD WAAR TE ZIJN.

Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappijen die deze reclamecampagnes bedenken dit opzettelijk doen, spelend met de toegevoegde geloofwaardigheid van een reclame presentatie binnen het nieuws programma.

Is dit kwade trouw? Kan men een nieuwsprogramma gebruiken (of misbruiken) voor commerciële doeleinden, gebruik makend van de nieuwslezer alsof het om een nieuws item gaat?

Uiteraard heeft de publiciteit en reclamewereld hun eigen normen en waarden, en we zijn vrij te geloven of niet wat men ons wil laten geloven, maar is het ethiek en legaal aanvaardbaar hiervoor nieuwsprogrammas voor te gebruiken?