buitelingen

Home » wonen in Spanje

Categorie archief: wonen in Spanje

Advertenties

consulaten dicht: bezuinigen??

Zoals de meeste in Spanje woonachtige Nederlanders intussen al wel weten zijn de meeste nederlandse consulaten in september 2014 dichtgegaan. De officiële reden die het Ministerie van Buitenlandse zaken hiervoor geeft is “Bezuinigingen”. Vanaf september 2014 moet men dus om het paspoort te vernieuwen óf naar Madrid naar de Nederlandse Embassade, óf op Schiphol, waar blijkbaar een balie is waar men het paspoort kan vernieuwen (wel voor 10 jaar nu, niet alles is slecht nieuws).

Eerst even over het zogenaamde “bezuinigen” dat ik eerder noemde. Ik moest zelf in juli mijn paspoort vernieuwen, woon vrij dichtbij La Nucia, en kon daar dus met de medewerkster van het nederlandse consulaat – die ik al zo’n 30 jaar ken – hierover van gedachten wisselen. Technisch gezien was het geen enkel probleem daar het paspoort te vernieuwen, ze beschikten daar over een apparaatje dat de biometrische vingerafdrukken kon nemen. In de invloedszone van La Nucia wonen zo’n 20.000 nederlanders, die allemaal ééns in de 10 jaar hun paspoort moeten vernieuwen (= 2000 paspoorten per jaar).

Het pand waar het consulaat was gevestigd was eigendom van de gemeente, en werd gratis ter beschikking gesteld voor het consulaat. Verder waren er op zijn hoogst twee personen werkzaam (ik heb er de laatste jaren altijd maar één gezien), en het kantoor had natuurlijk de vaste onkosten.

Op dat moment kostte het vernieuwen van een paspoort in het consulaat zo’n € 130. Het vernieuwen van het paspoort in de embassade kostte € 80. Verschil 50 € per paspoort, vermenigvuldigd met 2000 = € 100.000, die de staat dus verliest met het sluiten van het consulaat in La Nucia. Zelfs met lonen en sociale lasten naar Nederlandse maatstaven gemeten, en met twee fulltime werkneemsters, geloof ik niet dat men hier van bezuinigingen kan spreken.

Verder is er de kwestie van de andere diensten. Ik ben er altijd trots op geweest nederlandse te zijn, en had altijd het idee dat je als nederlander altijd kon rekenen op de nederlandse staat, mocht je problemen hebben waar dan ook ter wereld. Ook heb ik van dichtbij verscheidene keren gezien dat inderdaad het consulaat een directe rol speelde in geval van serieuze problemen, onverwacht overlijden in het buitenland van een kennis, een aanrijding van een andere kennis, en verlies of diefstal van paspoort… daar heb je tenslotte een consulaat voor, en dat gaf een heel rustig gevoel.

Maar dat behoort allemaal tot het verleden.

De 55.000 in Spanje woonachtige nederlanders moeten dus allemaal óf naar Madrid, óf naar Schiphol voor het vernieuwen van het paspoort.

Van deze 55.000 nederlanders is de meerderheid met pensioen, velen boven de 70 of boven de 80, en de meesten spreken weinig of geen Spaans. Ook wonen hier veel Nederlanders die lang niet elk jaar naar Nederland gaan, ze hebben hier hun leven opgebouwd, hun kennissenkring. Meestal hebben ze nog wel familie in Nederland, maar die komen net zo lief naar Spanje op vakantie.

Wel hebben ze allemaal een paspoort nodig, zonder paspoort kun je niets, je hebt het overal nodig, bij de banken, notaris…

Dus… deze oudere nederlanders moeten naar Madrid.

Velen zullen er geen moeite mee hebben, ze zijn nog goed gezond, kunnen misschien zelf rijden, ook is er vaak wel een goede verbinding met bus of trein, ze kunnen zich misschien in het spaans aardig redden, maar dat is lang altijd niet het geval en Madrid is een stad met 3.300.000 inwoners waarvan verreweg de meesten alleen spaans spreken en zo’n 1.000.000 autos.

Het alternatief is Schiphol, dit betekent wel dat men daar misschien speciaal voor naar Nederland moet, en daar ook moet blijven tot het paspoort klaar is. Behalve dat moet men bepaalde documenten meenemen, en mocht er één niet helemaal correct zijn, moet u misschien even weer naar Spanje het correcte formulier ophalen. Op de nodige documenten staat bijvoorbeeld een certificaat van inschrijving in de gemeente (certificado de empadronamiento) dat niet ouder dan 6 maanden mag zijn, en een geboorteakte. Verder mag men het paspoort niet contant betalen, moet met creditcard of met pinpas. Voor mij zou de geboorteakte een probleem kunnen zijn, ik zou dan na aankomst in Nederland eerst naar de gemeente moeten waar ik geboren ben, daar een akte aanvragen, misschien een paar dagen op wachten, en dan weer terug naar Schiphol, en later nog weer eens terug om het paspoort op te halen. Verder het niet contant kunnen betalen kan ook een probleem zijn voor velen, ik ben me niet bewust van enige wet of regel die men verplicht een credit card te hebben. Zelf gebruik ik hem nauwelijks en ik ken veel mensen die helemaal geen credit card hebben.

De meeste hier woonachtige Nederlanders voelen zich in de steek gelaten door hun eigen land. Het gevoel overheerst dat de Nederlandse staat er alles aan doet om het de emigranten zo moeilijk mogelijk te maken, allemaal met het excuus van “Bezuinigingen”.

Zoals gezegd: vroeger was ik er trots op Nederlandse te zijn, het was een voorrecht en je wist dat je altijd op de Nederlandse staat kon rekenen. Helaas is dat verleden tijd.

paspoort4

Advertenties